ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
USD 16
1 سال
USD 16
1 سال
USD 16
1 سال
.net
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
.org hot!
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
.biz
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
.info
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
.co.tz
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
.ac.tz
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
.or.tz
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
.co.ke
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
USD 15
1 سال
.ne.tz
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
.tv.tz
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
.sc.tz
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
.me.tz
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
.hotel.tz
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
USD 10
1 سال
.or.ke
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
.ac.ke
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
.go.ke
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
.ne.ke
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
USD 11
1 سال
.co.in
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
.in
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
.firm.in
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
.org.in
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
.net.in
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
USD 24
1 سال
.my
USD 55
1 سال
USD 55
1 سال
USD 55
1 سال
.ru
USD 45
1 سال
USD 45
1 سال
USD 45
1 سال
.ru.com
USD 45
1 سال
USD 45
1 سال
USD 45
1 سال
.co.uk
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
.ltd.uk
USD 19
1 سال
USD 19
1 سال
USD 19
1 سال
.org.uk
USD 12
1 سال
USD 12
1 سال
USD 12
1 سال
.ca
USD 32
1 سال
USD 32
1 سال
USD 32
1 سال
.ac.za
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
.co.za
USD 19
1 سال
USD 19
1 سال
USD 19
1 سال
.com.ng
USD 65
1 سال
USD 65
1 سال
USD 65
1 سال
.com.tr
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
.gov.tr
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
.web.tr
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
.info.tr
USD 3
1 سال
USD 3
1 سال
USD 3
1 سال
.edu.tr
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
USD 5
1 سال
.africa
USD 19
1 سال
USD 19
1 سال
USD 32
2 سال
.alsace
USD 50
1 سال
USD 50
1 سال
USD 50
1 سال
.amsterdam
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.bar
USD 79
1 سال
USD 79
1 سال
USD 79
1 سال
.barcelona
USD 71
1 سال
USD 71
1 سال
USD 71
1 سال
.bayern
USD 39
1 سال
USD 39
1 سال
USD 39
1 سال
.berlin
USD 54
1 سال
USD 54
1 سال
USD 54
1 سال
.boston
USD 16
1 سال
USD 16
1 سال
USD 16
1 سال
.brussels
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.bzh
USD 64
1 سال
USD 64
1 سال
USD 64
1 سال
.capetown
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.city
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.cologne
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.country
USD 26
1 سال
USD 26
1 سال
USD 26
1 سال
.cymru
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.desi
USD 31
1 سال
USD 31
1 سال
USD 31
1 سال
.durban
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.earth
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.eus
USD 86
1 سال
USD 86
1 سال
USD 86
1 سال
.frl
USD 46
1 سال
USD 46
1 سال
USD 46
1 سال
.gal
USD 86
1 سال
USD 86
1 سال
USD 86
1 سال
.gent
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
.global
USD 69
1 سال
USD 69
1 سال
USD 69
1 سال
.hamburg
USD 49
1 سال
USD 49
1 سال
USD 49
1 سال
.international
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.ist
USD 49
5 سال
USD 49
5 سال
USD 49
5 سال
.istanbul
USD 49
5 سال
USD 49
5 سال
USD 49
5 سال
.joburg
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.kiwi
USD 31
1 سال
USD 31
1 سال
USD 31
1 سال
.koeln
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.kyoto
USD 70
1 سال
USD 70
1 سال
USD 70
1 سال
.london
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
.madrid
USD 35
1 سال
USD 35
1 سال
USD 46
1 سال
.melbourne
USD 64
1 سال
USD 64
1 سال
USD 64
1 سال
.miami
USD 29
1 سال
USD 29
1 سال
USD 29
1 سال
.moscow
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
.nagoya
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
.nrw
USD 47
1 سال
USD 47
1 سال
USD 47
1 سال
.nyc
USD 33
1 سال
USD 33
1 سال
USD 33
1 سال
.okinawa
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
.osaka
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.paris
USD 50
1 سال
USD 50
1 سال
USD 50
1 سال
.place
USD 40
1 سال
USD 40
1 سال
USD 40
1 سال
.quebec
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
.rio
USD 27
1 سال
USD 27
1 سال
USD 27
1 سال
.ruhr
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
USD 36
1 سال
.ryukyu
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
.saarland
USD 27
1 سال
USD 27
1 سال
USD 27
1 سال
.scot
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.swiss
USD 127
1 سال
USD 127
1 سال
USD 127
1 سال
.sydney
USD 64
1 سال
USD 64
1 سال
USD 64
1 سال
.taipei
USD 21
3 سال
USD 21
3 سال
USD 21
3 سال
.tirol
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.tokyo
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
.town
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.uk
USD 12
1 سال
N/A
USD 12
1 سال
.vegas
USD 60
1 سال
USD 60
1 سال
USD 60
1 سال
.vlaanderen
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
USD 41
1 سال
.wales
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
USD 21
1 سال
.wien
USD 44
1 سال
USD 44
1 سال
USD 44
1 سال
.world
USD 30
1 سال
USD 30
1 سال
USD 30
1 سال
.yokohama
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
USD 17
1 سال
.rw
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
.co.ug
USD 33
1 سال
USD 33
1 سال
USD 33
1 سال
.co.rw
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
USD 13
1 سال
.tz new!
USD 43
1 سال
USD 43
1 سال
USD 43
1 سال
.app
USD 20
1 سال
USD 20
1 سال
USD 20
1 سال
.io
USD 50
1 سال
USD 50
1 سال
USD 50
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution